SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Žaloba vo veci určenia neplatnosti referend.

Aktualizácia: Súd vydal rozsudok, že referendá sú neplatné. 

Informácia pre členov:
Dňa 07.11.2019 sa bude konať pojednávanie na okresnom súde v Trnave vo veci určenia neplatnosti referend.
Slovenský klub ázijskych a ruských ovčiakov je predvolaný za účelom vypočutia ako žalovanej strany v konaní.
Konanie pred súdom je verejné.