SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Výstava Šampión šampiónov - Victory Dog Show 2021

Vážení kynológovia,
slávnostné odovzdávanie cien pre najúspešnejších jedincov vyhodnotených v rámci súťaže SLOVAKIA DOG CUP 2021 je naplánované 1.4. 2022 ako súčasť podujatia Victory Show a Šampióna šampiónov.
Vecné ceny budú podľa pravidiel súťaže odovzdané majiteľom jedincov, ktorí sa umiestnili na 1. - 3. mieste v skupine FCI + v skupine neuznaných plemien a pre umiestnených na 1. - 10. mieste v celkovom poradí. (Nie v kategórii OPEN).
V prípade ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete Victory Show a Šampióna šampiónov zúčastniť, budú ceny zaslané.
Po 1. 4. 2022 bude možné vygenerovať diplomy za umiestnenie v Slovakia Dog Cup a Open Slovakia Dog Cup za rok 2021 priamo na karte psa. www.dogcup.sk