SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

SKÁaRO Vám praje krásne Vianoce 2020

Vážení členovia klubu, milí chovatelia, majitelia, sympatizanti a všetci milovníci plemena Stredoázijský ovčiak, 

máme za sebou zvláštny rok, ktorý ovplyvnil naše životy ako v osobnej, tak i v kynologickej oblasti - boli zrušené viaceré výstavy a tým i zredukované možností vzájomného stretávania sa, v roku 2020 sme sa videli iba na jedinej klubovej výstave, na septembrovom Lagáni. Všetci dúfame, že v nastupujúcom roku 2021 sa epidemiologická situácia postupne vráti do normálu a my si budeme môcť tento deficit dorovnať na našich tradične skvelých klubových výstavách. Dovtedy Vám prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu, príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších dvojnohých i štvornohých členov rodiny.

S láskou SKÁaRO