SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Pripúšťacie povolenia

2008

Vydané pripúšťacie povolenia /PP/Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu. Evidenč. Číslo PP Chovateľ chované plemeno meno sučky 001/08Pačesa PeterKAOBetty Lozorňanské…


2006

Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu.STREDOÁZIJSKÝ OVČIAKSPRÁVA PORADCU CHOVU SAO ZA ROK 2006Predkladám správu poradcu chovu plemena stredoázijský ovčiak SKÁaRO za rok…


2005

Vydané pripúšťacie povoleniaZa správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu.Evidenč. Číslo PPChovateľplemenomeno sučky001/05 Badínska Soňa KAO Belisa Špirkov dvor 002/05 Fekete…


2004

Vydané pripúšťacie povolenia /PP/Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu. Evidenč. Číslo PP Chovateľ chované plemeno meno sučky …