SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

POZOR! -19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - ZMENA TERMÍNU!

Vážení vystavovatelia, 

pre sprísnené opatrenia v súvislosti s pandémiou sme sa rozhodli operatívne posunúť termín výstavy na deň

17.04.2021

Opatrenia obmedzujú pohyb, ktorý je pre účastníkov povoleného hromadného podujatia vymedzený na čas od 05:00 do 20:00 hod. V tomto čase by tí z vás, ktorí nechcete v mieste podujatia prespať nemuseli stihnúť prísť včas a by po ukončení podujatia všetci účastníci nemuseli prísť včas do svojich domovov a tým by sa vystavili riziku sankcií zo strany štátu.

Z týchto dôvodov sme rozhodli o posunutí termínu podujatia.

Podujatie máme riadne ohlásené a schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Tiež oznamujeme zmenu termínov uzávierok:

1. uzávierka pokračuje do 17.03.2021

2. uzávierka bude do 11.04.2021

Tí z vás, ktorí prihlásili psov v aktuálnej 2. uzávierke a uhradili výstavný poplatok, budú mať poplatok prepočítaný a preplatok im bude vrátený priamo na výstave v mieste konania podujatia.

Miesto a posudzovateľ ostávajú nezmenené. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť.