SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oznam o stanovení termínu Stredoeurópskej výstavy SKÁaRO na 14.11.2020 / Announcement of creating new term of the exhibition on 14-th November 2020

English follows Slovak:


Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia!

Vážna situácia so šírením koronavírusu na Slovensku a narastajúci počet chorých nás prinútili Stredoeurópsku výstavu SKAaRO, ktorá sa mala konať 9.5.2020 presunúť na neskôr, na čas, keď už bude Slovensko opäť bez reštrikcií a obmedzení. V súčasnosti sa život na Slovensku pomaly vracia do normálu a boli povolené verejné akcie do 500 zúčastnených osôb, určili sme teda náhradný termín konania špeciálnej stredoeurópskej výstavy SKÁaRO na sobotu 14.11.2020.

Prihlasovať svojich psov môžete on-line na stránke www.clubdogshow.sk


Vystavovatelia, ktorí uhradili výstavné poplatky a prajú si ich použiť na náhradný termín, nemusia robiť nič, úhrada aj prihláška im ostáva v platnosti. Tí vystavovatelia, ktorí si prajú zvieratá odhlásiť, kontaktujte nás prosím e-mailom, výstavné poplatky Vám budú v plnej výške vrátené na účet.


S pozdravom
Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov


Dear club members, dear exhibitors,


current situation in Slovakia with spreading coronavirus is actually returning to normal, so we entered new term of Special Centraleuropean Club Dog Show SKÁaRO on Saturday 14-th November 2020.

you can register your dogs as usually on-line here: www.clubdogshow.sk


Exhibitors, who already payed the entry fees and wish to use them for alternate term can simply let the money at our account, the application form will stay valid. Those exhibitors, who prefferrs to cancel the application, please contact us via e-mail, exhibition fees will be refunded back on your account.


With best regards,
Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov