SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Klubová výstava 9.5.2020 versus zákaz konania verejných podujatí.

Vážení členovia klubu, vážení vystavovatelia,

v tejto chvíli neplánujeme žiadnu zmenu termínu usporiadania jarnej špeciálnej stredoeurópskej výstavy. V prípade, že by sa situácia zmenila, bezodkladne vás budeme informovať. V prípade nekonania výstavy z dôvodu predĺženia zákazu konania verejných podujatí bude výstavný poplatok vrátený v 100% výške.

Zostávame v nádeji, že v dobe konania výstavy už budú iba spomienky na túto nešťastnú situáciu.

Výbor SKÁaRO & výstavný výbor.