SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Eldash Bosstin

Plemeno:
Pohlavie:
Pes
Dátum narodenia:
14.01.2018
Číslo zápisu:
SPKP 8618
Tetovacie číslo:
chip: 941000022203982
Matka:
Maya Zvezda Dlya Bosstin
Otec:
Sher-Giz Pazyl Dost
Chovateľ:
Hrivnáková Martina
Ocenenia:
VN2, VD
Majiteľ:
Angelika Vachálková, angelika.vachalkova@gmail.com
Chránený názov:
-