SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Členská schôdza klubu SKÁaRO

Členská schôdza klubu SKÁaRO sa bude konať 8.5.2020.
Miesto: Areál zdravia Rozálka Pezinok.
Čas bude upresnený.