SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Anonymné podanie 31.10.2019

Vážení členovia, 
poštou bol doručený anonymný list do sídla ÚKK a tajomníkovi SKÁaRO.


Stanovisko výboru klubu a ÚKK k anonymným podaniam:


Únia kynologických klubov ani výbor klubu SKÁaRO sa nebudú zaoberať anonymnými podaniami doručenými ÚKK alebo členom výboru SKÁaRO.
Pokiaľ členovia klubu alebo iné osoby majú záujem riešiť otázky vo veciach chovu alebo dodržiavanie stanov klubu, musia podávať podnety vo svojom mene. Až v takomto prípade sa ÚKK a výbor klubu budú podaním zaoberať a zaujmú k nemu príslušné stanovisko.
S pozdravom
Výbor klubu SKÁaRO