SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

19. Stredoeurópska špeciálna výstava SKÁaRO - Pezinok, Rozálka, 17.4.2021

Vážení členovia klubu, milí chovatelia a priaznivci plemena Stredoázijský ovčiak, 

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na 19. Stredoeurópsku špeciálnu výstavu SKÁaRO, ktorá sa bude konať v areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu na Slovensku sa 19.SEŠV bude konať v duchu ochrany zdravia zúčastnených vystavovateľov aj divákov, aby boli zabezpečené všetky požiadavky na ochranu proti vírusu Covid-19. Jedna z podmienok účasti na takejto akcii je negatívny test na Covid-19 nie starší ako 12 hod v čase začatia akcie. Klub zabezpečí otestovanie antigénovým testom priamo na výstave pre tých, ktorí takýmto potvrdením nedisponujú; do priestoru výstavy bude vpustený iba človek s negatívnym výsledkom testu. Tento test bude bezplatný pre každého vystavovateľa. Každá ďaľšia osoba alebo návštevník môže požiadať o otestovanie za poplatok 10 EUR.

Pozvanie na posudzovanie prijal vážený rozhodca a dlhoročný chovateľ SAO pán Igor Matyuk.

Prihlasovanie na jarnú klubovú výstavu je už spustené na stránke www.clubdogshow.sk

Tešíme sa na vás.

Výstavný výbor


Prílohy:


propozicie_19th__stredoeuropska_vystava_skaaro_2021.pdf
vysledky_sesv_17_4_2021.rtf