SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Zvolanie ČS klubu SKAaRO

Aby nedošlo k ohrozeniu klubových výstav nášho klubu v roku 2019, výbor SKÁaRO zvoláva  podľa čl. 8 Stanov  členskú schôdzu na deň 18.11.2018 ( nedeľa ) s miestom konania  Šoporňa, konferenčná miestnosť hotel Relax Inn o 11,00 hod..

Okrem plánu akcií ( jarná a jesenná výstava  SKÁaRO 2019 ) a rozpočtu klubu na rok 2019 bude môcť členská schôdza rozhodovať o prípadných odvolaniach záujemcov o členstvo v SKÁaRO proti rozhodnutiu výboru o ich neprijatí. Ide o 36 záujemcov, ktorých prihlášky boli doručené klubu  dňa 21.9.2018.

V krátkom čase budú členom klubu doručené Pozvánky na členskú schôdzu na nimi zadané  kontaktné mailové adresy.

S pozdravom,

Na základe výzvy UKK zo dňa 07.10.2018 boli jednotlivé kluby vyzvané na nahlásenie termínov klubových kynologických akcií najneskôr  v lehote do 30.11.2018.

výbor SKÁaRO