SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Zmena vo výbore klubu SKÁaRO - 15.4.2019

Oznam pre členov SKÁaRO:

Dňa 15.4.2019 ukončil svoju činnosť vo výbore SKÁaRO jeho dlhoročný člen pán Marián Jančovič, zároveň sa vzdal aj výkonu funkcie kontrolóra vrhov. Na uvoľnené miesto vo výbore nastúpil prvý náhradník, zvolený VČS, pán Adrián Angyal.

Ďakujeme Mariánovi Jančovičovi za roky práce pre klub SKÁaRO a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom chovateľskom i osobnom živote.

Vítame Adriána Angyala vo výbore klubu a prajeme mu veľa elánu a chuti do práce pre klub.

Zápisnicu si môžete ako vždy vyžiadať mailom od web admina: cseri.skaaro@gmail.com