SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Zmena v kontrolóroch vrhov pre oblasť BA - Záhorie

Dovoľujeme si informovať členov klubu o zmene v kontrolóroch vrhov pre oblasť BA - Záhorie: funkcie kontrolóra vrhov sa vzdal Marián Jančovič a vykonávať ju bude Alena Jančovičová.

Kontakt na pani Jančovičovú nájdete na našej stránke v sekcii KLUB - Funkcionári.

Zápisnicu o elektronickom hlasovaní o doplnení kontrolóra vrhov pre oblasť BA - Záhorie si môžete v prípade záujmu vyžiadať od správcu web stránky na adrese cseri.skaaro@gmail.com.