SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Zápisnica o neprijatí 36 záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO

Keďže necelú hodinu pred MVČS 21.09.2018 došlo k doručeniu 36 prihlášok záujemcov o členstvo v klube SKÁaRO, za ktorých členské a zápisné poplatky uhradili iní členovia nášho klubu - výbor rozhodol o ich neprijatí za členov, nakoľko išlo zjavne o účelové a neštandardné konanie. Zápisnicu o elektronickom hlasovaní výboru v tejto veci si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese od správcu webovej stránky.