SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Zápis zo schôdze SKÁaRO zo dňa 21.09.2018

Vážení členovia klubu SKÁaRO,

zápis zo schôdze konanej dňa 21.9.2018 v Malackách - je Vám k dispozícií na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu. Kontakt: cseri.skaaro@gmail.com