SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Výročná členská schôdza Tlmače 6.5. 2018 hotel LIPA....

Dňa 6.5. 2018 sa konala v Tlmačoch výročná členská schôdza klubu SKAaRO za účasti 71 členov klubu.
Členská základňa sa musela počas 9 hodinového maratónu vysporiadať z mnohými problémami .
Odstúpenie doterajšieho predsedu, nefunkčnosť výboru a tiež odčlenenie dvoch plemien z klubu boli iba špičkou ľadovca problémov a tém. Napriek pluralite názorov možno konštatovať, že členská základňa ukázala svoju silu a jednotu a dokázala sa v podstatných veciach dohodnúť. Poďakovanie okrem p. Juríka,ktorý schôdzu viedol patrí aj p.Supukovi st. ktorý svojimi odbornými radami dohliadal nad priebehom.
Keďže klub prestal na základe referenda zastrešovať plemeno KAO a MSP došlo k určitým zmenám na stránke . Výbor klubu plne podporuje aktivity členov dotknutých plemien ktorí sa cítia byť oklamaní a v boji o návrat do klubu SKAaRO im poskytne úplnú podporu a pomoc v zmysle stanov a platnej legislatívy SR.
Na stránke klubu sa intenzívne pracuje a všetky dobré nápady sú vítané.  , Zápisnica z VČS bude v krátkom čase prístupná na stránke...
Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa VČS zúčastnili a svojou prítomnosťou dokázali ,že im na plemene a smerovaní záleží...