SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Vyhlásenie.

Výbor SLOVENSKÉHO KLUBUÁZIJSKÝCH a RUSKÝCH OVČIAKOV ďalej len SKÁaRO

 

Vyhlásenie

 

Na základe medializovaných informácií o organizovaní zápasov psov,  výbor klubu SKÁRO poskytuje k uvedenej veci nasledovné stanovisko a vyhlásenie:   

Klub SKÁaRO sa od takéhoto konania kategoricky dištancuje! Túto činnosť považujeme za zavrhnutiahodnú a v rozpore s chovateľskou etikou klubu samotného, FCI a v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

 

 Pokiaľ sa vierohodne preukáže účasť člena klubu na akcii takéhoto typu,  tento bude z klubu doživotne vylúčený.

 

V prípade, ak sa člen klubu podieľa na akcii takéhoto typu organizačne, vylúčenie sa môže týkať aj jeho blízkych rodinných príslušníkov a spolužijúcich osôb, ak sa preukáže, že  o tomto konaní mali vedomosť a toto konanie schvaľovali.

 

 Prijaté na výborovej schôdzi v  Tlmače  , dňa 3.12.2017