SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Výborová a členská schôdza klubu SKAaRO konaná 18.11.2018 v Šoporni , Relax in

Zápis z VS a zápisnica z ČS klubu SKAaRO  konanej v Šoporni  je k dispozícii na požiadanie u správcu web.stránky. Pri zápisnici z ČS  bude zasielaná až po podpísaní overovatelmi.