SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

VČS - 06.09.2019 ---> doplnený PROGRAM SCHôDZE! <----

OZNAM PRE ČLENOV KLUBU SKÁaRO

Výbor na schôdzi konanej dňa 29.07.2019 určil termín konania VČS na deň 06.09.2019, o 18.30 hod.. Miesto konania bude Penzión Lagáň - Radava.

Prikladáme:
- program schôdze,
- návrhy bodov rokovania na doplnenie programu schôdze, zaslané členmi klubu:
--- Jurík, Zpevák, Cseri - Asociované členstvo
--- Tlčina - hlasovanie o nedôvere Výboru, zmeny v Stanovách a Chovateľskom poriadku
--- Jančovičová - zaradenie smernice Metodického usmernenia ako vnútornej smernice klubu, prehodnotenie lehôt v stanovách
--- Šajben - hlasovanie o dôvere výboru
--- Neu - návrh Stanov, vypracovanie Poriadkov
- etický kódex
- metodické usmernenie na vykonávanie kontrol.


Prílohy:


program_vcs_2019_radava.pdf
asociovane_clenstvo_-_navrh_jurik_cseri_zpevak.pdf
eticky_kodex.pdf
metodicke_usmernenie_na_vykonavanie_kontrol.pdf
navrh_na_rokovanie_vcs_jancovicova_sajben.pdf
navrh_na_rokovanie_vcs_tlcina.pdf
program_vcs_2019_radava.pdf
stanovy_skaaro_navrh_2019.pdf