SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Termíny klubových výstav na rok 2020

Vážení členovia klubu i ostatní priaznivci stredoázijských ovčiakov, 

termíny klubových výstav v roku 2020 budú nasledovné:

19. STREDOEURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KLUBU SKÁaRO - 9.5.2020 Pezinok, Areál zdravia Rozálka.

25. Klubová výstava SKÁaRO - 5.9.2020 Radava, Penzión Lagáň

Propozície budú zverejnené začiatkom roka 2020.

Tešíme sa na vašu účasť!