SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Stanovisko Norsk Kennel Klub k aktuálnej situácii v Nórsku (10.9.2019)

Situácia v Nórsku je stále vážna a Nórsky veterinárny inštitút a Nórsky úrad pre bezpečnosť potravín sa neustále snažia nájsť východiská a príčiny tejto choroby.  

Toto sú momentálne naše informácie a naše kroky v tejto chvíli:

  • Uhynulo približne 25 psov. Nepotvrdilo sa, že všetci zomreli na rovnaké ochorenie, ale príznaky sa zdajú byť porovnateľné. Správy o chorých a uhynutých psoch prichádzajú každý deň, takže situácia stále pokračuje.
  • V súčasnosti neexistuje žiadny záver ohľadne pôvodu tejto choroby.
  • Príznaky sú ako aj v minulom týždni: ťažká krvavá hnačka, ktorá sa rýchlo zhoršuje. Niektorí psi zvracajú, ale nie všetci.
  • Nórsky veterinárny ústav a Nórsky úrad pre bezpečnosť potravín vykonali pitvu na 10 psoch. Najnovšie správy: 6 pitiev + test jedného preživšieho psa poukazuje na baktérie Providencia alcalifaciens. Budú pokračovať ďalšími pitvami a ďalšími testami, aby sa pokúsili dospieť k záverom o príčinách.
  • Odporúčanie Nórskeho veterinárneho inštitútu a Nórskeho úradu pre bezpečnosť potravín je stále sa vyhýbať kontaktu medzi psami pre prípad, že je choroba nákazlivá.
  • Prezídium Nórskeho kynologického zväzu sa dnes popoludní rozhodlo, že všetky výstavy, skúšky a súťaže (konané v Nórsku) budú tento týždeň zrušené až do 16. septembra.
  • Prezídium tiež rozhodlo, že NKK nevysiela národné tímy na majstrovstvá FCI, až do odvolania.
  • Prezídium odporúča, aby sa členovia NKK nezúčastňovali oficiálnych aktivít v zahraničí.

Stanovisko SKJ

Do vyriešenia celej situácie neumožní SKJ účasť jedincom z Nórska na podujatiach na Slovensku.