SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Program MVČS klubu SKÁaRO 21.9.2018

Pekný deň. Výbor pripravil  program MVČS  klubu SKÁaRO, ktorá sa uskutoční dňa 21.9.2018 na Banárke- hospodársky dvor, o 18hod v Malackách. Program a dôležitosť prejednávaných bodov verím, že zabezpečia veľkú účasť členov. Program MVČS členom klubu zašle čl. výboru Mgr.Jarka Matejčíkova, na členmi udané mailove adresy....