SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oznam o zmene vo výbore klubu - 2.7.2019

Oznam pre členov SKÁaRO:

Vážení členovia klubu SKÁaRO, oznamujeme vám, že dňa 2.7.2019 odstúpil pán Gabriel Tlčina z funkcie tajomníka aj poradcu chovu a riaditeľa jesennej klubovej výstavy a zároveň rezignoval na svoju funkciu vo výbore klubu aj funkciu kontrolóra vrhov. Na uvoľnené miesto vo výbore nastúpil z funkcie náhradníka pán Rastislav Neu.

Výbor sa elektronickým hlasovaním uzniesol, že agendu tajomníka klubu preberá pán Neu a agendu poradcu chovu preberá pani Matejčíková Jaroslava, preto žiadosti o uchovnenie a pripúšťacie povolenia posielajte jej. Výbor spolu aktívne komunikuje a pracuje na tom, aby rezignácia pána Tlčinu neovplyvnila jesennú klubovú výstavu, na ktorú už prípravy prebiehajú v plnom prúde. Podrobnejšie informácie budú dostupné v zápisnici z výborovej schôdze, ktorá sa bude konať čo najskôr. O termíne vás budeme informovať na klubovom webe.

Ďakujeme pánovi Gabrielovi Tlčinovi za všetku jeho prácu, ktorú pre klub vykonal i za jeho osobný prínos klubu SKÁaRO a zásluhy pri stabilizácii klubu v turbulentnom období klubu, vážime si to a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom chovateľskom i osobnom živote.

Vítame pána Rastislava Neua vo výbore klubu a prajeme mu veľa elánu a chuti do práce pre klub.

Zápisnicu si môžete ako vždy vyžiadať mailom od web admina: cseri.skaaro@gmail.com