SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oznam o termíne VČS ....

Vážení členovia SKÁaRO,

blíži sa termín VČS, ktorý bol poslednou výročnou členskou schôdzou určený ako deň pred jesennou výstavou 2018, čo pripadá na piatok 21.9.2018. Výročná členská schôdza sa uskutoční v areáli výstavy, t.j. Hospodársky dvor BANARKA, Malacky, o 18,00 hodine.
Podľa Stanov SKÁaRO Návrhy na výročnú členskú schôdzu sa podávajú písomne a to najmenej 21 dní vopred. 
To znamená, že termín na podanie návrhov trvá do konca augusta 2018.

Podľa Stanov o návrhoch, ktoré neboli podané písomne v stanovenej lehote a sú prednesené ústne pri schvaľovaní programu na členskej schôdzi, sa bude rokovať len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Preto pokiaľ máte nejaké návrhy na prerokovanie VČS adresujte ich prosím písomne - elektronicky tajomníkovi klubu na mail : za3.mostami@gmail.com

Kedže nie vsetci clenovia SKÁaRO clubu sú na socialnych sieťach je možné si NAVRH ZNENIA STANOV vyžiadať elektronicky od čl.vyboru p. Jarky Matejčikovej