SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Oznam o konaní výborovej schôdze.

Vážení členovia SKÁaRO,

oznamujeme Vám, že avízovaná schôdza výboru klubu sa bude konať 29.7.2019 o 18:30 hod v Cíferi, Tenis Bar.

Zápisnica z rokovania výboru bude prístupná na požiadanie správcu webstránky p.Cseriho ako zvyčajne, vo forme mailu.