SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh stanov klubu SKAaRO spracované výborom klubu....

Vážení členovia klubu , dovoĺujeme si Vám predložit návrh Stanov spracovaných členmi výboru. 

Prílohy:


navrh_stanov_skaaro_1.docx