SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh na rokovanie VČS - Hlasovanie o dôvere členov klubu k terajšiemu výboru SKÁaRO (Drahoslav Šajben)

Podavam navrh na prerokovanie na VCS-SKAARO,ktora sa bude konat dna 6.9.2019. Hlasovanie o dovere clenov klubu k terajsiemu vyboru SKAaRO. V pripade vyslovenia nedovery volba noveho vyboru SKAaRO .