SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Návrh na prerokovanie a schválenie nových stanov klubu na základe požiadaviek ÚKK, predkladateľ Rastislav Neu

 Vážení členovia klubu,

pán Rastislav Neu požiadal o zverejnenie svojho návrhu stanov na klubovom webe. Prípadné postrehy a pripomienky privíta na adrese tajomnik.skaaro@gmail.com alebo cez FB.

Prílohy:


stanovy_skaaro_navrh_2019.pdf