SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

Informácia o zmene rozhodcu na 21. SEŠV:

Informácia o rozhodcoch na 21.SEŠV:
Vážení vystavovatelia, dovoľujeme si Vás informovať o zmene jedného z rozhodcov na výstave: pani Kononenko sa napriek snahe kvôli súčasnej geopolitickej situácii v Európe nakoniec na túto našu výstavu nedostane, pozvanie posúdiť niektoré triedy na našej klubovej výstave však prijal Dr. Hargitai Gábor. Pán Hargitai je takmer 20 rokov prezident Klubu ruských ovčiarskych, pastierskych a ochranných plemien v Maďarsku, znalec a chovateľ pastierskych plemien. Keďže budeme mať dva kruhy, pán Hargitai bude posudzovať šteniatka, dorast a juniorov psov aj súk, v druhom kruhu pani Kokonena začína strednou triedou psov. Výstava začína o 9:00, buďte teda dochvíľni, aby ste nástup do kruhu neprepásli.
Vidíme sa v sobotu!