SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2006

Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu.

STREDOÁZIJSKÝ OVČIAK

SPRÁVA PORADCU CHOVU SAO ZA ROK 2006

Predkladám správu poradcu chovu plemena stredoázijský ovčiak SKÁaRO za rok 2006 k dátumi 1.12.2006

Do 1.12.2006 bolo členom klubu pre plemeno stredoázijský ovčiak vydaných 31 pripúšťacích povolení. Z tohto počtu bolo 19 súk SAO nakrytých, 12 súk buď ešte nebolo nakrytých alebo majitelia nezaslali naspäť pripúšťacie povolenia v prípade nezabreznutia suky.

Z 19 nakrytých súk do 01.12.2006 bolo 11 vrhov a spolu sa celkovo narodilo 69 šteniat. Ďalšie 2 suky nezabrezli a 6 súk by malo v priebehu decembra 2006 a januára 2007 porodiť šteňatá.

Na nakrytie súk SAO bolo použitých 15 plemeníkov. *Dvakrát použití plemenníci: Asman Chal-nia, maj. Tvoríková, Atila Gara-Chan, maj. Lupták, Boris King of Flocks, maj. Kopeliovičová, Cézar Usully, maj. Ing.Zadžora. Ostatní plemenníci boli použití jedenkrát a to: Afi Kajdar Zafar, Afi Kajdar Omon, Zafar, Barchat Mako-l-ala, Tagan Ružová cesta, Chainar iz Ruskoi Legendy, Algis Achal-Tekin, Bakuľ Mako-l-ala, Eľbars z Králičieho dvora, Ch.Okshan iz Klovi, Chan-Tengri Usull-bek.

Počet uchovnených jedincov SAO v roku 2006 celkovo 17:

Súk 10:
/1/ Alma Furudal-Chan, maj. Chovanec
/2/ Bajguš Mako-l-ala, maj. Jančovič
/3/ Doris Malumi, maj. Lupták
/4/ Cita Malumi, maj. Kuník
/5/ Eniky Borojo, maj. Barkovci
/6/ Archaľ Rohrbach Benko, maj. Benkovič
/7/ Gjursa Borojo, maj. Kováčová
/8/ Akira Furudal-Chan, maj. Tomaníčková
/9/ Maxaradži Jekemen, maj. Póša
/10/ Alma Azulin, maj. Konrád

Psov 7:
/1/ Bekir Malumi, maj. Kopeliovičová
/2/ Gosmar Jekemen, maj. Frelich
/3/ Aris Rohrbach Benko, maj. Bartošová
/4/ Eľbars z Králičieho dvora, maj. Kéry
/5/ Chan-Tengri Usull-Bek, maj. Póša
/6/ Cézar Usully, maj. Ing. Zadžora
/7/ Abul Azulin, maj. Matej

Počet importovaných a exportovaných jedincov nie je známy, nakoľko na SKJ ešte neprebehla uzávierka roku 2006. Zoznam bude k dispozícii až začiatkom roka 2007.

Poradkyňa chovu SAO
Denisa Tvoríková

Vydané pripúšťacie povolenia /PP/

Ev. č. PPChovateľChov. plemenoPripustená sučkaPoužitý plemenníkDátum krytiaDátum vrhu
01/06 04.01.06 Jančovič Marián Mari Borojo - - -
02/06 04.01.06 Jančovič Marián Zoti Afi Kajdar Zafar 12.01.06 14.03.06
03/06 04.01.06 Jančovič Marián Idza iz Konvoya na Sugutke Afi Kajdar Omon 15.09.06 15.11.06
04/06 05.01.06 Chalupková Štefánia Aška Chal-nia Zafar 15.01.06 21.03.06
05/06 01.02.06 Jančovič Marián Bajguš Mako-l-ala nepoužité - -
06/06 01.02.06 Kovanič Miroslav Zara Borojo Boris King of Flock 25.09.06 nezost.
07/06 07.02.06 Pitek Róbert Sary-Shaitan Nora Barchat Mako-l-ala 17.02.06 20.04.06
08/06 09.02.06 Války Peter Alexia Serdehél nepoužité - -
09/06 09.02.06 Války Peter Anja Serdehél nepoužité - -
10/06 09.02.06 Války Peter Elza z Pavlíčkovi záhrady nepoužité - -
11/06 15.02.06 Galajdová Anna Celina z Králičieho dvora nepoužité - -
12/06 28.02.06 Tvoríková Denisa Dandar Jekemen Tagan Ružová cesta 15.07.06 15.09.06
13/06 28.02.06 Tvoríková Denisa Gamala Jekemen Asman Chal-nia 11.07.06 12.09.06
14/06 01.03.06 Kováčová Eva Muhabat Boris King of Flock 31.12.06 v r.2007
15/06 17.04.06 Lupták Marián Iza z Basarovej lesovne Chainar iz Ruskoi legendy 22.04.06 nezost.
16/06 20.04.06 Horecká Dagmar Rengöhegyi Ormán Arin Algis Achal-Tekin 10.08.06 10.10.06
17/06 20.04.06 Horecká Dagmar Džamila Borojo Algis Achal-Tekin 11.10.06 11.12.06
18/06 07.05.06 Alföldi Peter Džamila Jekemen Asman Chal-nia 07.05.06 07.07.06
19/06 17.06.06 Benkovič Michal Archaľ Rohrbach Benko nepoužité - -
20/06 09.06.06 Buzák Ján Bunta Malumi Atila Gara-Chan 16.06.06 12.08.06
21/06 09.06.06 Benkovič Michal Akira od Pinkeho Bakuľ Mako-l-ala 09.06.06 11.08.06
22/06 22.06.06 Barkovci Vlastimil Eniky Borojo nepoužité - -
23/06 03.09.06 Kéry Kornel An-ši Corneliusson Eľbars z Králičieho dvora 12.09.06 nezost.
24/06 13.09.06 Lupták Marián Doris Malumi Atila Gara-Chan 20.09.06 21.11.06
25/06 19.09.06 Kováčová Eva Gjursa Borojo Boris King of Flock 02.11.06 06.01.07
26/06 19.09.06 Kováčová Eva Farida Kara-Kele Cézar Usully 11.11.06 13.01.07
27/06 02.10.06 Tomaníčková Sylvia Akira Furudal-Chan Okshan iz Klovi 09.10.06 nezost.
28/06 09.10.06 Kopeliovičová Jozefína Akbara Chan iz Azii Cézar Usully 22.10.06 nezost.
29/06 09.10.06 Kopeliovičová Jozefína Bajram Čjornie Glaza Boris King of Flock 13.10.06 15.12.06
30/06 15.09.06 Novák Miroslav Barča Usull-Bek Ferguš Usull-Bek 24.09.06 26.11.06
31/06 10.11.06 Póša Milan Maxaradži Jekemen Chan-Tengri Usull-Bek 16.11.06 17.01.07
32/06 22.12.06 Lupták Marián Iza z Basarovej lesovne Atila Gara-Chan 31.12.06 v r.2007
33/06 22.12.06 Tvoríková Denisa Gamala Jekemen Haraz Jekemen 22.12.06 v r.2007

KAUKAZSKÝ OVČIAK

Vydané pripúšťacie povolenia /PP/

Evidenčné čísloCHOVATEĽMENO SUČKY
01/06 Petrus Miroslav Anett Jurasic Park
02/06 Bartková Jana Cejša Čiližská rovina
03/06 Schenk Jozef Chatyra Ohnivá krv
04/06 Pilný Ladislav Agbara Kauko-Turiec
05/06 Čverha Miroslav Infinita Remeta
06/06 Remeta Ľuboš Dalia Kauko
07/06 Szagó Gabriel Alma Kaukazský čert
08/06 Szabó Gabriel Ajda Szab-Gab
09/06 Ágh Štefan Elfiághov dvor
10/06 Pačesa Peter Betty Lozorňanaké vŕšky
11/06 Petrus Miroslav Anett Jurasic Park
12/06 Schenk Jozef Chatyra Ohnivá krv
13/06 Supuka Miloš Gréza
14/06 Supuka Miloš Mizsházi Satán Oxi
15/06 Supuka Miloš Ejmi Elbrus Chán
16/06 Ágh Štefan Hevérka Ághov dvor
17/06 Polak Milan Ajša pod Poľanou
18/06 Jakubský Vladimír Ajša Kauko-Turie
19/06 Hatalčík Ján Ruse
20/06 Stieranka Martin Jakša Veperec

Pripustené a okotené sučky:

Ev. č. PPChovateľPripustená sučkaPoužitý plemenníkDátum krytiaDátum vrhu
021/03 Supuka Miloš Greza Bahmat Hoksa Rex 3.12.205 4.2.206
01/06 Petrus Miroslav Anett Jurasic Park Ch.Argo Lozorňanské vršky 1.1.2006 -
02/06 Bartková Jana Gejša Čiližská rovina Ch.Argo Lozorňanaké vŕšky 21.1.206 -
03/06 Schenk Jozef Chatyra Ohnivá krv Agir z Bilerkova 18.2.2006 -
05/06 Čverha Miroslav Infinita Remeta Amon z Omastovho dvora 13.2.2006 15.4.2006
09/06 Ágh Štefan Elfi Ághov dvor Balagur iz Sokolinogo gnezda 19.3.2006 21.5.2006
10/06 Pačesa Peter Betty Lozorňa- ské vŕšky Amon z Omastovho dvora 11.4.2006 13.6.2006
11/06 Petrus Miroslav Anett Jurasic Park Ch.Argo Lozorňanské vŕšiky 3.8.2006 8.10.206
12/06 Shenk Jozef Chatyra Ohnivá krv Agir z Bílerkova 15.10.2006 -
13/06 Supuka Miloš Greza Donar Elbrus Chán 20.7.2006 -
14/06 Supuka Miloš Mizseházi Satán Oxi Peresvet Baryj 28.8.2006 -
16/06 Ágh Štefan Heverka Ághov dvor Eran Ohnivá krv 26.9.2006 27.11.2006
18/06 Jakubský Vladimír Ajša Kauko-Turiec Bagrad Bestai KO 13.10.2006 15.12.2006

Použitý plemenníci:

Ch.Argo Lozorňanské vŕšky 3x majiteľ: Petrus Miroslav
Agir z Bllerkova 2x majiteľ:
Amon z Omastovho dvora 2x majiteľ: Soňa Badinska
Bagrad Bestia KO 1x majiteľ: Joroslava Maslančíková
Bahmat Hodsa Rex 1x majiteľ:: Petra Kaliková
Balagur iz Sokolonogo hnezda 1x majiteľ: Leo Junášek
Donar Elbrus Chán 1x majiteľ: Miloš Supuka
Eran Ohnivá krv 1x majiteľ: Štefan Ágh
Peresvet Batyj 1x majiteľ: Miloš Supuka