SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2005

Vydané pripúšťacie povolenia

Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu.

Evidenč. Číslo PPChovateľplemenomeno sučky
001/05 Badínska Soňa KAO Belisa Špirkov dvor
002/05 Fekete Pavol SAO Berenda Nuo Liaudes
003/05 Matúšek Ivan KAO Arinka Malé Karpaty
004/05 Pačesa Peter KAO -
005/05 Kopčoková Zuzana SAO Pendže Borojo
006/05 Kormaník Ivan SAO Aleša Toboggan
007/05 Szabó Gabriel KAO Ajda Szab-Gab
008/05 Szabó Gabriel KAO Alma Kaukazský čert
009/05 Szucs Zoltán KAO Cindy Deni Wruzvar
010/05 Benko Daniel KAO Indíra Remeta
011/05 Barla Miroslav KAO Elza Remeta
012/05 Školník Štefan SAO Farida
013/05 Pohánka Igor KAO Baraka Zooservis
014/05 Pijak Stanislav MUDr. KAO Dona Dorkin revír
015/05 Remeta Ľuboš KAO Dalia Kauko
016/05 Stieranka Martin KAO Jakša Verepec
017/05 Pilný Ladislav KAO Agbara Kauko-Turiec
018/05 Bartková Janka KAO Gajša Čiližská rovina
019/05 Čopák Vladimír KAO Charita Ohnivá krv
020/05 Supuka Miloš, Ing. KAO Ajša z Cagáňovho dvora
021/02 Supuka Miloš, Ing. KAO Greza

Pripustené a okotené sučky

Ev. č. PPChovateľChov. plemenoPripustená sučkaPoužitý plemenníkDátum krytiaDátum vrhu
001/05 Badínska Soňa KAO Belisa Špirkov dvor Greg iz Zvez-dnoi Rossypi 28.3.05 29.5.05
003/05 Matúšek Ivan KAO Arinka Malé Karpaty Greg iz Zvez-dnoi Rossypi 26.1.05 -
004/05 Pačesa Peter KAO - Arkan Kazan Šerchán 16.1.05 18.3.05
007/05 Szabó Gabriel KAO Ajda Szab-Gab Chabar Ohnivá krv 19.3.05 19.5.05
010/05 Benko Daniel KAO Indira Remeta Afar Remeta 21.1.05 21.3.05
011/05 Barla Miroslav KAO Elza Remeta Amon z Oms-tovho dvora 14.3.05 15.5.05
013/05 Pohánka Igor KAO Baraka Zooservis Amon Kazan Šerchán 18.3.05 20.5.05
014/05 Pijak Stanislav MUDr. KAO Dona Dorkin revír Akim Kazan Šerchán 19.4.05 20.6.05
018/05 Bartková Janka KAO Gejša Čiližská rovina Amon z Omastovho dvora 24.6.05 -
019/05 Čopák Vladimír KAO Charita Ohnivá krv Bosporushi Naptus Xando 30.6.05 31.8.05
021/05 Supuka Miloš Ing. KAO Greza - 7.12.05 -
072/04 Bartková Jana KAO Gejša Čiližská rovina Amon z Omastovho dvora 10.12.04 10.2.05

Použití plemenníci r.2004

Amon z Omastovho dvora 2x majiteľ: Badínska Soňa
Greg iz Zvezdnoi Rossypi 2x majiteľ: Matúšek Ivan
Afar Remeta 1x majiteľ: Ványová Alexandra
Akim Kazan Šerchán 1x majiteľ: Schenk Juraj
Amon Kazan Šerchán 1x majiteľ: Pohánka Igor
Arkan Kazan Šerchán 1x majiteľ: Horčin Vladimír
Bosporushi Naptúz Xando 1x majiteľ: Ágh Štefan
Chabar Ohnivá krv 1x majiteľ: Szabó Gabriel