SKÁaRO


Slovenský klub ázijských a ruských ovčiakov

2004

Vydané pripúšťacie povolenia /PP/

Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá príslušný poradca chovu.

Evidenč. Číslo PP Chovateľ chované plemeno meno sučky
001/04 Kopčoková Zuzana SAO Pendže Borojo
002/04 Mrekaj Dušan SAO Andži PiroSAO
003/04 Szucs Zoltán KAO Gejša Čiližská rovina
004/04 Horecká Dagmar SAO Džamila Borojo
005/04 Horecká Dagmar SAO Ajda Malumi
006/04 Horecká Dagmar SAO Rengohegyi Ormán Arin
007/04 Fekete Pavol SAO Brenda Nuo Liaudes
008/04 Jasovská Lýdia KAO Dajsza Dimona Echinus
009/04 Schenk Juraj KAO Bessi Dorkin revír
010/04 Vršanský Jozef KAO Fany Ághov dvor
011/04 Ľupták Marián SAO Iza z Basarovej lesovne
012/04 Matúšek Ivan KAO Arinka Malé Karpaty
013/04 Badínska Soňa KAO Belisa Špirkov dvor
014/04 Szabo Gabriel KAO Ajda Szab-Gab
015/04 Szabo Gabriel KAO Alma Kaukazský čert
016/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Bajram Čiornie glaza
017/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Ugarit Borojo
018/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Akbara Chán z Ázie
019/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Basska Hurrican Amazon
020/04 Václav Július SAO Kadžira z Basarovej lesovne
021/04 Ágh Štefan KAO Elfi Ághov dvor
022/04 Lenčeš Jozef KAO Ciara Remeta
023/04 Tvoríková Denisa SAO Dandar Jekemen
024/04 Tvoríková Denisa SAO Gamala Jekemen
025/04 Petrus Miroslav KAO Anett Jurassic park
026/04 Školník Štefan SAO Nurza
027/04 Školník Štefan SAO Farida
028/04 Schenk Jozef KAO Chatyra Ohnivá krv
029/04 Hrabovský Miroslav SAO Džema Prométheus
030/04 Rerich Ján KAO Besi z Jakova
031/04 Pijak Stanislav KAO Dona Dorkin revír
032/04 Benkovič Milan SAO Akira od Pinkeho
033/04 Chalúpková Štefánia SAO Aška Chal-Nia
034/04 Jančovič Marián SAO Mari Borojo
035/04 Jančovič Marián SAO Idzha iz Konvoya na Sugutke
036/04 Jančovič Marián SAO Zoti
037/04 Remeta Ľuboš KAO Dona Kauko
038/04 Remeta Ľuboš KAO Dalia Kauko
039/04 Čverha Miroslav KAO Infinita Remeta
040/04 Matej Štefan SAO Furadža Jekemen
041/04 Szucs Zoltán KAO Gejša Čiližská rovina
042/04 Horecká Dagmar SAO Rengohegyi Ormán Arin
043/04 Horecká Dagmar SAO Ajda Malumi
044/04 Jasovská Lýdia KAO Roza
045/04 Tvoríková Denisa SAO Gamala Jekemen
046/04 Pitek Róbert SAO Lunang Borojo
047/04 Kováčová Eva SAO Akša Hanach Čardžov
048/04 Hatala Peter KAO Arina Špirkov dvor
049/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Bajram Čiornie glaza
050/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Akbara-Chán z Ázie
051/04 Kopeliovičová Jozefína SAO Ajguľ Borojo
052/04 Supuka Miloš KAO Ajša z Cagaňovho dvora
053/04 Matušek Ivan KAO Arinka Malé Karpaty
054/04 Ľupták Marián SAO Iza z Basarovej lesovne
055/04 Fránik Viktor SAO Adžara od Zlej rieky
056/04 Kormaník Ivan SAO Aleša Toboggan
057/04 Tomaníčková Sylvia SAO Dalma Podstránie
058/04 Valky Peter SAO Alexia Serdehél
059/04 Valky Peter SAO Anja Serdehél
060/04 Valky Peter SAO Elza z Pavličkovi zahrady
061/04 Sarkány Anton KAO Huvosvolgy Volgye Berill
062/04 Novák Miroslav SAO Ajša Usull-Bek
063/04 Novák Miroslav SAO Barča Usull-Bek
064/04 Novák Miroslav SAO Carja Prometheus
065/04 Buzák Ján SAO Bunta Malumi
066/04 Ruml Vladimír SAO Asa Anna Mako-l-Ala
067/04 Aszódi József SAO Anela Malumi
068/04 Kekeľák Jozef SAO Gesara Jekemen
069/04 Tvoríková Denisa SAO Dandar Jekemen
070/04 Kubej Ján SAO Ekimen Alatash
071/04 Horecká Dagmar SAO Rengohegyi Ormán Arin
072/04 Bartková Janka KAO Gejša Čiližská rovina
073/04 Pitek Róbert SAO Sary-Shaitan Nora

Pripustené a okotené sučky

Ev. č. PP Chovateľ Chov. plemeno Pripustená sučka Použitý plemenník Dátum krytia Dátum vrhu
001/04 Kopčoková Zuzana SAO Pendže Borojo Algis Achal-Tekin 2.1.2004 5.3.2004
002/04 Mrékaj Dušan SAO Andži Pirosao Bekhar Dushman-Dushmani 3.10.2004 6.12.2004
003/04 Szäcz Zoltán KAO Gejša Čiližská rovina Argo Lozorňanské vŕšky 10.1.2004 17.3.2004
005/04 Horecká Dagmar SAO Ajda Malumi Algis Achal-Tekin 25.1.2004 -
006/04 Horecká Dagmar SAO Rengohegyi-Ormán Arin Abdul Malumi 19.1.2004 -
007/04 Fekete Pavol SAO Brenda Nou Liaudés Ašik Achal-Tekin 30.3.2004 2.6.2004
009/04 Schenk Juraj KAO Bessi Dorkyn revír Akim Kazan Šerchán 4.2.2004 7.4.2004
010/04 Vršanský Jozef KAO Fany Ághov dvor Ester z Kopfsteinu 14.2.2004 -
012/04 Matúšek Ivan KAO Arinka Malé Karpaty Greg iz Zvezdnoi Rossypi 28.2.2004 2.5.2004
014/04 Szabó Gabriel KAO Ajda Szab-Gab Cir Plzeňský Teutel 18.2.2004 18.4.2004
016/04 Kopeliovičová J. SAO Bajram Čiornie glaza Samat-Chán z Ázie 19.2.2004 18.4.2004
017/04 Kopeliovičová J. SAO Ugarid Borojo Rašid Borojo 20.2.2004 -
020/04 Václav Július SAO Kandžira z Basarovej lesovne Bekhar Dushman Dushmami 21.4.2004 22.6.2004
021/04 Ágh Štefan KAO Elfi Ághov dvor Bosporushi-Naptúz Xando 6.12.2004 -
023/04 Tvoríková Denisa SAO Dandar Jekemen Haraz Jekemen 28.3.2004 1.6.2004
024/04 Tvoríková Denisa SAO Gamala Jekemen Haraz Jekemen 15.3.2004 -
025/04 Petrus Miroslav KAO Anett Jurassie park Argo Lozorňanské vŕšky 18.7.2004 23.9.2004
027/04 Školník Štefan SAO Farida Altay iz Evdokim.Storozki 26.8.2004 29.10.2004
028/04 Schenk Jozer KAO Chatyra Ohnivá krv Akim Kazan Šerchán 8.5.2004 14.7.2004
029/04 Hrabovský Miroslav SAO Džema Prométherus Ruslan Turkénsky 15.8.2004 18.10.2004
032/04 Benkovič Michal SAO Akira od Pinkieho vlkodav 13.10.2004 12.12.2004
033/04 Chalupková Štefánia SAO Aška Chal-Nia Achil Mako-l-Ala 21.8.2004 -
035/04 Jančovič Marián SAO Idzha iz Konvoya na Sugutke Altay iz Evkokim.Storozki 27.8.2004 23.10.2004
036/04 Jančovič Marián SAO Zoti Achil Mako-l-Ala 28.11.2004 30.1.2005
039/04 Cverha Miroslav KAO Infinita Remeta Achil Mako-l-Ala 30.7.2004 28.9.2004
040/04 Matej Štefan SAO Furadža Jekemen Amon z Omastovho dvora 12.10.2004 9.12.2004
041/04 Szucs Zoltán KAO Gejša Ciližská rovina Algis Achal-Tekin 10.7.2004 -
042/04 Horecká Dagmar SAO Rengohegyii-Ormán Arin Bamur Kad-Mil 5.8.2004 -
045/04 Tvoríková Denisa SAO Gamala Jekemen Algis Achal-Tekin 19.8.2004 14.10.2004
046/04 Pitek Róbert SAO Lunang Borojo Asman Chal-Nia 20.8.2004 22.10.2004
047/04 Kováčová Eva SAO Akša Hamach Čardžov Samt Chán z Ázie 4.10.2004 -
048/04 Hatala Peter KAO Arina Špirkov dvor King of Flock Boris 4.8.2004 6.10.2004
049/04 Kopeliovičová J. SAO Bajram Čiornie glaza Amon z Omastovho dvora 13.10.2004 12.12.2004
050/04 Kopeliovičová J. SAO Akbara-Chán z Ázie Akkuš-Chán z Ázie 28.10.2004 25.12.2004
051/04 Kopeliovičová J. SAO Ajguľ Borojo King of Flock Boris 1.9.2004 3.11.2004
053/04 Matúšek Ivan KAO Arinka Malé Karpaty Samat-Chán z Ázie 23.8.2004 -
054/04 Ľupták Marián SAO Iza z Basarovej lesovne Greg iz Zvezdnoi Rossypi 11.9.2004 13.11.2004
055/04 Fránik Viktor SAO Adžara od Zlej diery Ašk Achal-Tekin 21.9.2004 20.11.2004
056/04 Kormaník Ivan SAO Aleša Toboggan Abdul Malumi 14.9.2004 -
057/04 Tomaníčková Sylvia SAO Dalma Podstránie Barón Usull-Bek 8.10.2004 12.12.2004
059/04 Valky Peter SAO Anja Serdehel Ferguš Usull-Bek 18.9.2004 19.11.2004
060/04 Války Peter SAO Elza z Pavlíčkovej záhrady Bekhar Dushman-Dushmani 16.9.2004 22.11.2004
062/04 Novák Miroslav SAO Ajša Usull-Bek Bekhar Dushnam-Dushami 28.9.2004 1.12.2004
063/04 Novák Miroslav SAO Barča Usull-Bek Mar-Chan 23.9.2004 25.11.2004
066/04 Ruml Vladimír SAO Asa Anna Mako-l-Ala Mar-Chan 1.10.2004 -
068/04 Kekeľák Jozef SAO Gesara Jekenem Akim Usull-Bek 8.10.2004 7.12.2004
069/04 Tvoríková Denisa SAO Dandar Jekemen Asman Chan-Nia 10.10.2004 13.12.2004
070/04 Kubej Ján SAO Ekimen Alatash Haraz Jekemen 19.11.2004 -
071/04 Horecká Dagmar SAO Rengohegyi-Ormán Arin Abdul Malumi 3.12.2004 -
072/04 Bartková Janka KAO Gejša Čiližská rovina Algis Achal-Tekin 10.12.2004 -

Použítí plemenníci rok 2004

Kaukazský ovčiak
Amon z Omastovho dvora 3x majiteľ: Badínska Soňa
Greg iz Zvezdnoi Rossypi 3x majiteľ: Mtúšek Ivan
Akim Kazan Šerchán 2x majiteľ: Schenk Juraj
Argo Lozorňanské vŕšky 1x majiteľ: Petrus Mirosla
Bamur Kad-Mil 1x majiteľ: Szucs Zoltán
Bosporushi naptúz Xando 1x majiteľ: Ágh Štefan
Cir Plzeňský Teufal 1x majiteľ: Szabó Gabriel
Ester z Kopfsteinu 1x majiteľ: Junášek Leo
Stredoázijský ovčiak
Ch.Algis Achal-Tekin 5x majiteľ: Horecká Dagmar
Ch Bekhar Dushman Dushmani 4x majiteľ: Chalupková Štefánia
Ch.Abdul Mlaumi 3x majiteľ: Ľupták Marián
Achil Mako-l-Ala 3x majiteľ: Jančovič Marián
Haraz Jekemen 3x majiteľ: Tvoríková Denisa
Samat Chán z Ázie 3x majiteľ: Kopiliovičová J.
Alty iz Evdokimovi Storožky 2x majiteľ: Školník Štefan
Asman Chal-Nia 2x majiteľ: Tvoríková Denisa
Ašik Achal-tekin 2x majiteľ: Daniel Otakar
King of Flock Boris 2x majiteľ: Kopeliovičová J.
Mar-Chan 2x majiteľ: Novák Miroslav
Akim Usull-Bek 1x majiteľ: Ruml Vladimír
Akuš Chán z Ázie 1x majiteľ: Kopeliovičová J.
Barón Usull-Bek 1x majiteľ: Kormaník Ivan
Ferguš Usull-Bek 1x majiteľ: Rašo Jozef
Rašid Borojo 1x majiteľ: Kopeliovičová J.
Ruslan Turkménsky vlkodav 1x majiteľ: Hrabovský Miroslav